Red de GGZ: leer meditatie op scholen!

De crisis in de geestelijke gezondheidszorg kan verlicht worden door het geven van meditatie op scholen, omdat hiermee de grondoorzaak van psychische problemen wordt verholpen en een tegenwicht wordt geboden aan de sociale mediacultuur.

Al jarenlang neemt de vraag naar geestelijke gezondheidszorg toe en worden de wachtlijsten steeds langer. Met de coronacrisis is dit alleen maar toegenomen, nu de regels rond sociale contacten zijn aangescherpt en de positieve kijk van mensen naar de toekomst is afgenomen. Niet alleen verergert vaak het psychische leed van de bestaande cliënten hierdoor, maar ook hebben steeds meer mensen last gekregen van psychische klachten. Zo is dus de vraag zowel in kwantiteit als in intensiteit aan het toenemen ver boven de capaciteit van de GGZ.

Waar vaak als oplossing wordt gedacht aan meer geld investeren of de bureaucratie aanpakken, stel ik een heel ander beleid voor, namelijk om op scholen meditatie te leren. Dit kan bijvoorbeeld onderdeel van de gymles worden. Hiermee wordt namelijk de grondoorzaak van veel psychische klachten aangepakt: een gebrek aan zelfliefde en zelfacceptatie.

Met meditatie leren we om stil te staan bij alles wat in ons speelt. Door deze stilte en aandacht voor onszelf kunnen we innerlijke rust en vrede krijgen en onszelf meer accepteren en liefhebben. Bovendien krijgen we hierdoor meer natuurlijke eigenwaarde en zal het uiteindelijk ook de wereld vrijer, liefdevoller en vreedzamer maken. Want ook het liefhebben van een ander begint bij het liefhebben van onszelf. Hetzelfde geldt voor vrijheid die we alleen aan anderen kunnen schenken als we onszelf hebben bevrijd van zelfopgelegde keurslijven.

Daarnaast zal men vanzelf vreedzamer met elkaar samenleven als er vrede in onszelf is ontstaan. Als we onze bijzonderheden hebben omarmd, kunnen we ook makkelijker de bijzonderheden van anderen waarderen. En ook kunnen we verder kijken dan de oppervlakte die wij in eerste instantie alleen zien van anderen, zoals huidskleur, geslacht, inkomsten en arbeid. Wat er dieper in andere mensen speelt, kunnen we namelijk alleen begrijpen als we ook diep in onszelf kunnen kijken.

Meditatie kan zodoende een bescherming zijn tegen de negatieve invloed van sociale media. Het is uit talloze onderzoeken gebleken dat sociale media bij met name jonge mensen vaak depressies en onzekerheid over zichzelf veroorzaakt. Want juist hier wordt eigenwaarde heel erg bij anderen gezocht en wordt geprobeerd perfect over te komen. Zo kan dat depressie en onzekerheid opleveren op het moment dat niet aan die absurd hoge norm wordt voldaan of als mensen weinig bevestiging krijgen zoals nu met de coronacrisis.

Dus door meditatie op scholen te geven, kan de overvraagde GGZ worden ontlast en een antwoord worden geboden op de sociale mediacultuur. Want waar de jeugd door de sociale media al onzekerder en depressiever wordt gemaakt, is dit door de coronacrisis alleen maar toegenomen. Dit is het gevolg van de grote nadruk op de buitenwereld en het ego in de huidige samenleving. Meer aandacht geven aan onze binnenkant door middel van meditatie kan dit tij keren en de wereld vrijer, liefdevoller en vreedzamer maken.

Thomas Jellinek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *