De liberaal kiest: SGP

Ook de liberaal kan wel wat meer SGP gebruiken.

De SGP, het is misschien niet de meest voor de hand liggende keuze voor een liberaal, zeker als hij niet uit een gereformeerd nest komt. Toch dient de (niet-christelijke) rechtse kiezer met een open blik alle partijen te beschouwen, en zich niet blind te staren op de VVD. Wie zichzelf liberaal noemt kan dit jaar bij een enorm scala aan partijen zijn ei kwijt. Wanneer men zichzelf als conservatief-liberaal beschouwt, wordt eventueel de blik verlegd naar de nieuwkomers VNL en Forum voor Democratie, of het degelijke CDA. Hierbij wordt de SGP, al bijna 100 jaar een stabiele factor in het parlement, vaak over het hoofd gezien, en dat is jammer.

Het wereldbeeld van de gemiddelde VVD’er staat op het eerste gezicht ver af van dat van de SGP-stemmer. Toch zijn er programmatisch gezien veel meer overeenkomsten dan verschillen tussen de beide partijen. Beide partijen pleiten voor een kleine overheid, en veel ruimte voor ondernemerschap. Beide partijen zijn terughoudend in het afstaan van meer bevoegdheden aan Brussel. Beide partijen pleiten voor forse investering in veiligheid en defensie, SGP zelfs het meest van alle partijen. Beide partijen willen grenzen stellen aan immigratie en pleiten voor een streng integratiebeleid.
Op al deze punten staat een partij als D66 op veel grotere afstand. Toch wordt deze partij door VVD’ers vaak als favoriete coalitiepartner genoemd, terwijl de SGP tot de minst favoriete behoort.

Die oorzaak is vrijwel alleen terug te voeren tot de medisch-ethische thema’s. De SGP is tegen euthanasie en abortus. Hierover is door progressief Nederland in de vorige eeuw een lange strijd gevoerd. Maar er zijn genoeg liberalen met een behoudender opvatting over deze thema’s dan de VVD op dit moment voorstaat. En ook als men niet principieel tegen is, maar een uitbreiding van de huidige wetgeving niet ziet zitten, is uw stem veiliger bij een christelijke partij. We zien hoe snel hervormingen als de orgaandonatiewet en de wet voltooid leven, die ook vele VVD’ers te ver gaan, door worden gedrukt. Voor het drastisch inperken van het recht op abortus en euthanasie is op dit moment geen draagvlak. Een stem op de SGP komt dan ook voornamelijk neer op het behouden van de status quo. Het is belangrijk om dit in het achterhoofd te houden: strategisch stemmen voor gevorderden zou je het kunnen noemen. Iedere VVD’er die vindt dat hun partij op medisch-ethische thema’s teveel op schoot kruipt bij D66 dient een christelijke partij dan ook serieus te overwegen. De SGP komt voor het overige programmatisch het meest overeen met de VVD. Wees dus niet pietluttig, kijk naar de inhoud, in plaats van naar het zwarte kousenimago, en stem strategisch SGP!

– Ward Strengers


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *