De liberaal kiest: Groenlinks

Een stem op groen, dat kan een liberaal best doen!

Het liberalisme, de politieke stroming die opkomt voor de vrijheid van het individu, de scheiding tussen kerk en staat en de vrije markt. Waarom kunnen kiezers die deze waarden belangrijk vinden hun stem kwijt bij GroenLinks?

Om te beginnen staat GroenLinks voor een duurzame energievoorziening voor onze samenleving. De doelstelling van het klimaatakkoord halen is niet alleen belangrijk voor bomenknuffelaars en geitenwollensokkendragers, maar ook voor jouzelf, je buren, je vrienden en later je kinderen en kleinkinderen. Wat hebben we immers aan een samenleving die volledig opgebouwd is volgens de principes van de vrije markt als onze dijken breken en de meeste Nederlanders geen droge voeten zullen houden? Nederland is een klein land dat onder de zeespiegel ligt en de toekomstscenario’s van klimaatverandering en milieuproblemen maken Nederland mogelijk kwetsbaar en afhankelijk. Kwetsbaar en afhankelijk zijn is het laatste wat we willen. GroenLinks wil de kwetsbaarheid aanpakken door klimaatdoelstellingen te halen die zijn afgesproken in Parijs. Door die doelstellingen te halen verkleinen we de stijging van de zeespiegel en risico’s op dijkdoorbraken en overstromingen. Daarnaast wil GroenLinks de afhankelijkheidspositie aanpakken ten opzichte van olielanden door olie minder, of zelfs niet meer nodig hebben. Deze doelen kunnen we halen door grote veranderingen door te voeren in Nederland, waarbij er geïnvesteerd wordt in duurzame energie en vervuiling tegelijkertijd hoger belast wordt. Bij GroenLinks blijven belangrijke elementen uit de vrije markt gewaarborgd. Mensen blijven in de gelegenheid zelf keuzes te maken in wat ze willen. De overheid kan in een vrije markt echter wel een sturende rol aannemen zodat de vrije markt ook eerlijker wordt en iemand niet alleen voor een product betaalt, maar ook voor de voetafdruk die dat product achterlaat. De vervuiler betaalt daarmee een eerlijkere prijs voor wat zijn keuze de samenleving als geheel kost. GroenLinks wil dat het beste gedrag het hoogste beloond wordt, terwijl het schadelijkste gedrag het meest wordt belast. Zo houden we Nederland leefbaar, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Naast klimaat staat GroenLinks ook voor gelijkheid. Daarmee probeert GroenLinks vrijheid te waarborgen van íedereen en niet alleen van mensen die genoeg verdienen en daarmee de het beste onderwijs de beste zorg kunnen betalen. De vrijheid om te kunnen kiezen voor de beste zorg en het beste onderwijs moet er óók zijn voor mensen die hard werken, maar daarmee net aan rond kunnen komen en daardoor financieel minder bij kunnen dragen aan de samenleving, hoe graag ze ook zouden willen. GroenLinks wil geld daarom op een eerlijke manier verdelen. Hard werken moet lonen, maar de samenleving moet daarbij de kwetsbare mensen niet uit het oog verliezen.

Om Nederland duurzaam, eerlijk en toekomstbestendig te houden moeten er verstandige keuzes gemaakt worden. GroenLinks staat voor een vrije markt, maar tegelijkertijd ook eerlijke markt. De maatregelen verbieden niets, maar geven mensen wel stof tot nadenken. Hoe willen we de wereld doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen? Heeft Nederland over 50 jaar misschien wel een kustlijn langs Utrecht en leeft iedereen in schaarste omdat we de Noordzee hebben leeggevist en landbouwgrond is uitgeput? Dat gebeurt als we met onze handen in de zakken blijven toekijken. Kies daarom voor het alternatief, voor een wereld waarbij we onze grondstoffen duurzaam gebruiken en een wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen dezelfde levensstandaard kunnen hebben als wij, omdat we investeren in de toekomst, in duurzame technologie en schone alternatieven voor fossiele brandstoffen. En tegelijkertijd voor een eerlijke samenleving waarbij vrijheid verder reikt dan de inhoud van iemands portemonnee. Stem daarom: GroenLinks.

– Eline van der Laan, lid van GroenLinks

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks

[recent_post_slider design=”design-4″]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *